LBRY Block Explorer

LBRY Claims • je-to-naše-šance-změnit-svět!

f1428277d2c2f80100ee8052f8ce2b20684561c9

Published By
Created On
5 Feb 2023 10:14:01 UTC
Transaction ID
Cost
Safe for Work
Free
Yes
Je to naše šance změnit svět!
Mezinárodní diskuse, které se konají na platformě projektu Tvořivá společnost, dávají lidem ze všech koutů světa možnost vzájemně si naslouchat a sjednotit se při budování nového formátu společnosti. Precedentem pro taková vysílání po celém světě, byla mezinárodní konference ze 4. prosince 2021 "Globální krize. Čas pravdy", která vyvolala odezvu u milionů lidí.

Dnes, 4. března 2022, se v diskusi zúčastní:

? Její královská Výsost Uba Iwunwa - generální velvyslankyně Světové organizace pro lidská práva v Kanadě a generální tajemnice WAOHR v Nigérii (Nigérie/Kanada)

? Barry Nyuidze Berry - viceprezident SKILLMETOO ASSOCIATION, komunitní manažer GLOBAL YOUTH CLIMATE ACTION FUND Kamerun, manažer vnějších vztahů Pop Kamerun, student Dschang University (Kamerun)


Řečnící se budou zabývat následujícími tématy:

❗ Odpadky, recyklace. Proč znečišťujeme planetu?

❗ Uprchlíci. Otroctví. Jak můžeme dosáhnout změny?

❗ Co můžeme udělat pro to, abychom ve společnosti vytvořili poptávku po řešení nejpalčivějších problémů?

❗ Jak nám Tvořivá společnost a její 8 osnov může pomoci vyřešit všechny krize?

Ve spotřebitelském formátu společnosti jsou na prvním místě peníze a zisk a lidský život nemá žádnou hodnotu. Tato cesta sobectví a nelidskosti nás přivedla na okraj propasti. Miliony lidí si již uvědomují, že je čas změnit směr rozvoje, abychom přežili. O tom musí být informována celá světová populace!

? Zveme všechny k účasti na mezinárodním fóru „Globální krize. Jsme lidé. Chceme žít", která se bude konat 7. května 2022. Více o nadcházející události: https://creativesociety.com/cs/global-crisis-we-are-people-we-want-to-live

️➡️„Globální krize. Jsme lidé. chceme žít.” | Oficiální trailer mezinárodního fóra: https://youtu.be/2lMEyzkcw5M

️➡️Mezinárodní online konference „Globální krize. Čas pravdy” , s překladem do 100 světových jazyků:
https://creativesociety.com/cs/globalni-krize-cas-pravdy

️➡️YouTube vysílání online konference „Globální krize. Čas pravdy”v českém jazyce:
https://youtu.be/cwT5iOHib1M

️➡️Jak může Tvořivá společnost zachránit lidstvo před klimatickými katastrofami?
https://youtu.be/8IcMd7MtuKk

️➡️Oficiální webová stránka mezinárodního projektu „Tvořivá společnost”: https://creativesociety.com/cs

?E-mail: info@creativesociety.com

▶️ Twitter: https://twitter.com/TvorivaSpol
▶️ Facebook: https://www.facebook.com/Creativesociety.cz.sk
▶️ Instagram: https://www.instagram.com/creativesociety_czsk
▶️ Linkedin: https://www.linkedin.com/company/creativesociety-cz-sk
▶️ Telegram: https://t.me/TvorivaSpolocnost
▶️ TikTok: https://www.tiktok.com/@creativesocie

#TvorivaSpolecnost
#GlobalniKrize
#CasPravdy
#Uprchlici
#Odpad
...
https://www.youtube.com/watch?v=V_26roXeOKk
Author
Content Type
Unspecified
video/mp4
Language
Unspecified
Open in LBRY

More from the publisher

Controlling
VIDEO
OVLIV
Controlling
VIDEO
NA ZM
Controlling
VIDEO
CO P
Controlling
VIDEO
GLOB
Controlling
VIDEO
PROST
Controlling
VIDEO
PRAVD
Controlling
VIDEO
TAKé
Controlling
VIDEO
ŽIVO
Controlling
VIDEO
ZEMě